Забоншиносӣ

Форсӣ гўйӣ, дарӣ гўйӣ варо…

(Чанд андеша дар ҳошияи китоби Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат-ҳастии миллат»)

Омўзиши забонҳои хориҷӣ - тақозои замон

Замони муосир, чӣ дар соҳаи илм, чӣ дар соҳаи сиёсати байналмилалӣ ва амсоли инҳо дар назди инсоният масъалаю вазифаҳои муҳиммеро гузошта истодааст, ки дарку ҳалли онҳо пеш аз ҳама аз ҳар фарди ҷомеа дониши мукаммал ва донистани забонҳои хориҷиро тақозо дорад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар баромадашон омўхтани забонҳои хориҷӣ, хусусан забонҳои русӣ ва англисиро ба ҷавонон таъкид менамоянд. 

Муҳаққиқи соҳибназари истилоҳот ва забони илм

(Андешаҳо дар бораи китобҳои тазанашри доктори илми филология Мирзо Ҳасани Султон «Мушкилоти забони илм ва истилоҳот». - Душанбе: Дониш, 2015. - 324 саҳ.; «Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ» (Становление и развитие персидско-таджикской научной терминологии). - Саарбрюккен: Academic Publishing (Олмон), 2015- 452 саҳ.)

Spanta – Исфанд «муқаддас»

Яке  аз  паҳлуҳои  ниҳоят  шавқовари  илми  забон  тадқиқи  амиқи маншаи  вожаҳои  он  аст.  Шояд  ба  ҳамин  сабаб  бисёр  вақт  барои  муқаррар намудани таърихи пайдоиши калимаҳо на танҳо муҳаққиқони касбӣ,  балки  шахсони  ноогоҳ  аз  қонуниятҳои  инкишофи  забонҳо  низ даст  мезананд  ва  натиҷагирӣ  аз  чунин  амал  ҳамин  мешавад,  ки муқоисакуниҳои беасос ва аз ақлу идрок дури калимаҳо ва маънидодҳои ғалату ғайриилмии онҳо ба вуҷуд оянд. 

Страницы

«Ба қуллаҳои дониш»

Нашрияи «Ба қуллаҳои дониш»-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо дастгирии роҳбарият ва ташаббуси котиби ҳизбии ҳамонвақтаи Донишгоҳ (1956), шодравон Абдулатиф Бухоризода таъсис дода шудааст.

Факултетҳо

Донишҷӯи азиз! Барои иттилои бештар ба ихтисосҳои дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буда, ба саҳифаи факултетҳо муроҷиат намоед.

Донишгоҳи ман

Донишгохи миллии Тоҷикистон

Тамос

734025, хиёбони Рудакӣ, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
Телефон: +992 37 227 08 64
Сайт:
www.dmt.tj
Почта: dmt@dmt.tj